קניין רוחני
2018 © כל הזכויות שמורות לגילבר רובננקו-דיין. אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לפרסם, להפיץ ברבים, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר, כל חלק שהוא מהתכנים המופיעים באתר זה, אלא לצורך צפייה אישית כפי שהוגדרה באתר באמצעות רכישה מקווננת ולשימוש פרטי ואישי בלבד.

אין לעשות שימוש מסחרי כלשהו בתכנים המופיעים באתר בכולם או בחלקים מהם, אלא אך ורק לאחר
קבלת רשות מפורשת בכתב מגילבר רובננקו-דיין.

אחריות
כל האמור והמשודר באתר זה הינו בגדר חוות דעת אישית של המחבר, גילבר רובננקו-דיין. אין לראות בדברים אלו - הכתובים ו/או המצולמים במסגרת השיעורים המוקלטים - בגדר יעוץ מסוג כלשהו, הנחיות או המלצות. כל הפועל בהתבסס על האמור והמשודר כאן - עושה זאת באחריותו האישית.